LMPD Database

LMP006938

Record overview

LMPD IDLMP006938
Gene ID851414
SpeciesSaccharomyces cervisiae (Yeast)
Gene Namebiotin--[acetyl-CoA-carboxylase] ligase BPL1
Gene SymbolBPL1
SynonymsACC2
ChromosomeIV
EC Number6.3.4.-
OrthologsView orthologs and multiple alignments for BPL1

Proteins

biotin--[acetyl-CoA-carboxylase] ligase BPL1
Refseq ID:NP_010140
Protein GI:6320060
UniProt ID:P48445
mRNA ID:NM_001180201
Length:690
RefSeq Status:
MNVLVYNGPGTTPGSVKHAVESLRDFLEPYYAVSTVNVKVLQTEPWMSKTSAVVFPGGADLPYVQACQPIISRLKHFVSKQGGVFIGFCAGGYFGTSRVE
FAQGDPTMEVSGSRDLRFFPGTSRGPAYNGFQYNSEAGARAVKLNLPDGSQFSTYFNGGAVFVDADKFDNVEILATYAEHPDVPSSDSGKGQSENPAAVV
LCTVGRGKVLLTGPHPEFNVRFMRKSTDKHFLETVVENLKAQEIMRLKFMRTVLTKTGLNCNNDFNYVRAPNLTPLFMASAPNKRNYLQEMENNLAHHGM
HANNVELCSELNAETDSFQFYRGYRASYDAASSSLLHKEPDEVPKTVIFPGVDEDIPPFQYTPNFDMKEYFKYLNVQNTIGSLLLYGEVVTSTSTILNNN
KSLLSSIPESTLLHVGTIQVSGRGRGGNTWINPKGVCASTAVVTMPLQSPVTNRNISVVFVQYLSMLAYCKAILSYAPGFSDIPVRIKWPNDLYALSPTY
YKRKNLKLVNTGFEHTKLPLGDIEPAYLKISGLLVNTHFINNKYCLLLGCGINLTSDGPTTSLQTWIDILNEERQQLHLDLLPAIKAEKLQALYMNNLEV
ILKQFINYGAAEILPSYYELWLHSNQIVTLPDHGNTQAMITGITEDYGLLIAKELVSGSSTQFTGNVYNLQPDGNTFDIFKSLIAKKVQS