Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMFA08040026 N-(17,17-dimethyl-5Z,8Z,11Z,14Z-heneicosatetraenoyl)-ethanolamine N-(17,17-dimethyl-5Z,8Z,11Z,14Z-heneicosatetraenoyl)-ethanolamine Fatty amides [FA08] N-acyl ethanolamides (endocannabinoids) [FA0804] 389.33 C25H43NO2
LMFA08040027 N-(17-methyl-5Z,8Z,11Z,14Z-docosatetraenoyl)-ethanolamine N-(17-methyl-5Z,8Z,11Z,14Z-docosatetraenoyl)-ethanolamine Fatty amides [FA08] N-acyl ethanolamides (endocannabinoids) [FA0804] 389.33 C25H43NO2
LMFA08040019 N-(2-isopropyl-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine N-(2-isopropyl-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine Fatty amides [FA08] N-acyl ethanolamides (endocannabinoids) [FA0804] 389.33 C25H43NO2
LMFA08040022 N-(5Z,8Z,11Z,14Z-tricosatetraenoyl)-ethanolamine N-(5Z,8Z,11Z,14Z-tricosatetraenoyl)-ethanolamine Fatty amides [FA08] N-acyl ethanolamides (endocannabinoids) [FA0804] 389.33 C25H43NO2
Total of 4 Records

Download LMSD record summary for NAE 23:4