Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

1-alkyl,2-acylglycerophosphocholines [GP0102]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP01020259 PC(O-16:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(9Z-hexadecenyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-36:5 C44H80NO7P 765.567242
LMGP01020260 PC(O-16:1(9Z)/22:0) 1-(9Z-hexadecenyl)-2-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:1 C46H92NO7P 801.661142
LMGP01020247 PC(O-18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:4 C46H86NO7P 795.614192
LMGP01020261 PC(O-18:1(11Z)/16:0) 1-(11Z-octadecenyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-34:1 C42H84NO7P 745.598542
LMGP01020262 PC(O-18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(11Z-octadecenyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-36:3 C44H84NO7P 769.598542
LMGP01020263 PC(O-18:1(9Z)/18:1(11Z)) 1-(9Z-octadecenyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-36:2 C44H86NO7P 771.614192
LMGP01020264 PC(O-18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(9Z-octadecenyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-36:3 C44H84NO7P 769.598542
LMGP01020265 PC(O-18:1(9Z)/20:0) 1-(9Z-octadecenyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:1 C46H92NO7P 801.661142
LMGP01020266 PC(O-18:1(9Z)/20:1(11Z)) 1-(9Z-octadecenyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:2 C46H90NO7P 799.645492
LMGP01020267 PC(O-18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(9Z-octadecenyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:5 C46H84NO7P 793.598542
LMGP01020268 PC(O-18:1(9Z)/22:0) 1-(9Z-octadecenyl)-2-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-40:1 C48H96NO7P 829.692442
LMGP01020269 PC(O-18:1(9Z)/24:0) 1-(9Z-octadecenyl)-2-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-42:1 C50H100NO7P 857.723742
LMGP01020270 PC(O-18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(9Z,12Z-octadecadienyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-36:4 C44H82NO7P 767.582892
LMGP01020271 PC(O-18:2(9Z,12Z)/20:0) 1-(9Z,12Z-octadecadienyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-38:2 C46H90NO7P 799.645492
LMGP01020272 PC(O-18:2(9Z,12Z)/22:0) 1-(9Z,12Z-octadecadienyl)-2-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-40:2 C48H94NO7P 827.676792
LMGP01020273 PC(O-18:2(9Z,12Z)/24:0) 1-(9Z,12Z-octadecadienyl)-2-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-42:2 C50H98NO7P 855.708092
LMGP01020248 PC(O-20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-eicosyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-40:4 C48H90NO7P 823.645492
LMGP01020274 PC(O-20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(11Z-eicosenyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-40:5 C48H88NO7P 821.629842
LMGP01020249 PC(O-22:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-docosyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-40:3 C48H92NO7P 825.661142
LMGP01020250 PC(O-22:0/20:1(11Z)) 1-docosyl-2-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-42:1 C50H100NO7P 857.723742
LMGP01020251 PC(O-22:0/22:3(10Z,13Z,16Z)) 1-docosyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:3 C52H100NO7P 881.723742
LMGP01020275 PC(O-22:1(13Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(13Z-docosenyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:3 C52H100NO7P 881.723742
LMGP01020276 PC(O-22:1(13Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)) 1-(13Z-docosenyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:4 C52H98NO7P 879.708092
LMGP01020277 PC(O-22:2(13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(13Z,16Z-docosenyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:4 C52H98NO7P 879.708092
LMGP01020278 PC(O-22:2(13Z,16Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)) 1-(13Z,16Z-docosenyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:5 C52H96NO7P 877.692442
LMGP01020252 PC(O-24:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-tetracosyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-42:3 C50H96NO7P 853.692442
LMGP01020253 PC(O-24:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-tetracosyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-42:3 C50H96NO7P 853.692442
LMGP01020254 PC(O-24:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-tetracosyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-44:4 C52H98NO7P 879.708092
LMGP01020279 PC(O-16:0/9:0(COOH)) 1-hexadecyl-2-(9-carboxy-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine PC O-25:1;O2 C33H66NO9P 651.447522
LMGP01020000 PC-O 1-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine