Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Diacylglycerophosphoserines [GP0301]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP03010417 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:7 C44H72NO10P 805.489387
LMGP03010418 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:8 C44H70NO10P 803.473737
LMGP03010419 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/21:0) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-heneicosanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 39:3 C45H82NO10P 827.567637
LMGP03010420 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 40:3 C46H84NO10P 841.583287
LMGP03010421 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:1(11Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:4 C46H82NO10P 839.567637
LMGP03010422 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:5 C46H80NO10P 837.551987
LMGP03010423 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:7 C46H76NO10P 833.520687
LMGP03010424 PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:9 C46H72NO10P 829.489387
LMGP03010425 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/12:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 30:4 C36H62NO10P 699.411137
LMGP03010426 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/13:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-tridecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 31:4 C37H64NO10P 713.426787
LMGP03010427 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 32:4 C38H66NO10P 727.442437
LMGP03010428 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 32:5 C38H64NO10P 725.426787
LMGP03010429 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/15:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 33:4 C39H68NO10P 741.458087
LMGP03010430 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/15:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 33:5 C39H66NO10P 739.442437
LMGP03010431 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/16:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 34:4 C40H70NO10P 755.473737
LMGP03010432 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/16:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 34:5 C40H68NO10P 753.458087
LMGP03010433 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/17:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-heptadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 35:4 C41H72NO10P 769.489387
LMGP03010434 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/17:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 35:5 C41H70NO10P 767.473737
LMGP03010435 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/17:2(9Z,12Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 35:6 C41H68NO10P 765.458087
LMGP03010436 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-octadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 36:4 C42H74NO10P 783.505037
LMGP03010437 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:5 C42H72NO10P 781.489387
LMGP03010438 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:6 C42H70NO10P 779.473737
LMGP03010439 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:7 C42H68NO10P 777.458087
LMGP03010440 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:7 C42H68NO10P 777.458087
LMGP03010441 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1,2-di-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoserine PS 36:8 C42H66NO10P 775.442437
LMGP03010442 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/19:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-nonadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 37:4 C43H76NO10P 797.520687
LMGP03010443 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/19:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:5 C43H74NO10P 795.505037
LMGP03010444 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-eicosanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 38:4 C44H78NO10P 811.536337
LMGP03010445 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:5 C44H76NO10P 809.520687
LMGP03010446 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:6 C44H74NO10P 807.505037
LMGP03010447 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:7 C44H72NO10P 805.489387
LMGP03010448 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:8 C44H70NO10P 803.473737
LMGP03010449 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 38:9 C44H68NO10P 801.458087
LMGP03010450 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/21:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-heneicosanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 39:4 C45H80NO10P 825.551987
LMGP03010451 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:0) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-docosanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 40:4 C46H82NO10P 839.567637
LMGP03010452 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:1(11Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:5 C46H80NO10P 837.551987
LMGP03010453 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:6 C46H78NO10P 835.536337
LMGP03010454 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:8 C46H74NO10P 831.505037
LMGP03010455 PS(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 40:10 C46H70NO10P 827.473737
LMGP03010456 PS(19:0/14:1(9Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 33:1 C39H74NO10P 747.505037
LMGP03010457 PS(19:0/15:1(9Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 34:1 C40H76NO10P 761.520687
LMGP03010458 PS(19:0/16:1(9Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 35:1 C41H78NO10P 775.536337
LMGP03010459 PS(19:0/17:0) 1-nonadecanoyl-2-heptadecanoyl-glycero-3-phosphoserine PS 36:0 C42H82NO10P 791.567637
LMGP03010460 PS(19:0/17:1(9Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:1 C42H80NO10P 789.551987
LMGP03010461 PS(19:0/17:2(9Z,12Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 36:2 C42H78NO10P 787.536337
LMGP03010462 PS(19:0/18:1(9Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:1 C43H82NO10P 803.567637
LMGP03010463 PS(19:0/18:2(9Z,12Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:2 C43H80NO10P 801.551987
LMGP03010464 PS(19:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-nonadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:3 C43H78NO10P 799.536337
LMGP03010465 PS(19:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-nonadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:3 C43H78NO10P 799.536337
LMGP03010466 PS(19:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-nonadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phosphoserine PS 37:4 C43H76NO10P 797.520687