Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositols [GP0602]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP06020001 PI(O-20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-eicosyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-42:6 C51H89O12P 924.609168
LMGP06020002 PI(O-16:0/12:0) 1-hexadecyl-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-28:0 C37H73O12P 740.483968
LMGP06020003 PI(O-16:0/13:0) 1-hexadecyl-2-tridecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-29:0 C38H75O12P 754.499618
LMGP06020004 PI(O-16:0/14:0) 1-hexadecyl-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-30:0 C39H77O12P 768.515268
LMGP06020005 PI(O-16:0/14:1(9Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-30:1 C39H75O12P 766.499618
LMGP06020006 PI(O-16:0/15:0) 1-hexadecyl-2-pentadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-31:0 C40H79O12P 782.530918
LMGP06020007 PI(O-16:0/15:1(9Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-31:1 C40H77O12P 780.515268
LMGP06020008 PI(O-16:0/16:1(9Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-32:1 C41H79O12P 794.530918
LMGP06020009 PI(O-16:0/17:1(9Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-33:1 C42H81O12P 808.546568
LMGP06020010 PI(O-16:0/17:2(9Z,12Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-33:2 C42H79O12P 806.530918
LMGP06020011 PI(O-16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-hexadecyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-34:4 C43H77O12P 816.515268
LMGP06020012 PI(O-16:0/19:1(9Z)) 1-hexadecyl-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:1 C44H85O12P 836.577868
LMGP06020013 PI(O-16:0/20:1(11Z)) 1-hexadecyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:1 C45H87O12P 850.593518
LMGP06020014 PI(O-16:0/20:2(11Z,14Z)) 1-hexadecyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:2 C45H85O12P 848.577868
LMGP06020015 PI(O-16:0/21:0) 1-hexadecyl-2-heneicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-37:0 C46H91O12P 866.624818
LMGP06020016 PI(O-16:0/22:1(11Z)) 1-hexadecyl-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:1 C47H91O12P 878.624818
LMGP06020017 PI(O-16:0/22:2(13Z,16Z)) 1-hexadecyl-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:2 C47H89O12P 876.609168
LMGP06020018 PI(O-16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-hexadecyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:4 C47H85O12P 872.577868
LMGP06020019 PI(O-18:0/12:0) 1-octadecyl-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-30:0 C39H77O12P 768.515268
LMGP06020020 PI(O-18:0/13:0) 1-octadecyl-2-tridecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-31:0 C40H79O12P 782.530918
LMGP06020021 PI(O-18:0/14:0) 1-octadecyl-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-32:0 C41H81O12P 796.546568
LMGP06020022 PI(O-18:0/14:1(9Z)) 1-octadecyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-32:1 C41H79O12P 794.530918
LMGP06020023 PI(O-18:0/15:0) 1-octadecyl-2-pentadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-33:0 C42H83O12P 810.562218
LMGP06020024 PI(O-18:0/15:1(9Z)) 1-octadecyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-33:1 C42H81O12P 808.546568
LMGP06020025 PI(O-18:0/17:0) 1-octadecyl-2-heptadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:0 C44H87O12P 838.593518
LMGP06020026 PI(O-18:0/17:1(9Z)) 1-octadecyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:1 C44H85O12P 836.577868
LMGP06020027 PI(O-18:0/17:2(9Z,12Z)) 1-octadecyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:2 C44H83O12P 834.562218
LMGP06020028 PI(O-18:0/18:1(9Z)) 1-octadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:1 C45H87O12P 850.593518
LMGP06020029 PI(O-18:0/18:2(9Z,12Z)) 1-octadecyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:2 C45H85O12P 848.577868
LMGP06020030 PI(O-18:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-octadecyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:3 C45H83O12P 846.562218
LMGP06020031 PI(O-18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-octadecyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:3 C45H83O12P 846.562218
LMGP06020032 PI(O-18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-octadecyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:4 C45H81O12P 844.546568
LMGP06020033 PI(O-18:0/19:0) 1-octadecyl-2-nonadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-37:0 C46H91O12P 866.624818
LMGP06020034 PI(O-18:0/19:1(9Z)) 1-octadecyl-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-37:1 C46H89O12P 864.609168
LMGP06020035 PI(O-18:0/20:1(11Z)) 1-octadecyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:1 C47H91O12P 878.624818
LMGP06020036 PI(O-18:0/20:2(11Z,14Z)) 1-octadecyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:2 C47H89O12P 876.609168
LMGP06020037 PI(O-18:0/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-38:3 C47H87O12P 874.593518
LMGP06020038 PI(O-18:0/21:0) 1-octadecyl-2-heneicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-39:0 C48H95O12P 894.656118
LMGP06020039 PI(O-18:0/22:1(11Z)) 1-octadecyl-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-40:1 C49H95O12P 906.656118
LMGP06020040 PI(O-18:0/22:2(13Z,16Z)) 1-octadecyl-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-40:2 C49H93O12P 904.640468
LMGP06020041 PI(O-18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-octadecyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-40:4 C49H89O12P 900.609168
LMGP06020042 PI(O-20:0/12:0) 1-eicosyl-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-32:0 C41H81O12P 796.546568
LMGP06020043 PI(O-20:0/13:0) 1-eicosyl-2-tridecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-33:0 C42H83O12P 810.562218
LMGP06020044 PI(O-20:0/14:0) 1-eicosyl-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-34:0 C43H85O12P 824.577868
LMGP06020045 PI(O-20:0/14:1(9Z)) 1-eicosyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-34:1 C43H83O12P 822.562218
LMGP06020046 PI(O-20:0/15:0) 1-eicosyl-2-pentadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:0 C44H87O12P 838.593518
LMGP06020047 PI(O-20:0/15:1(9Z)) 1-eicosyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-35:1 C44H85O12P 836.577868
LMGP06020048 PI(O-20:0/16:1(9Z)) 1-eicosyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-36:1 C45H87O12P 850.593518
LMGP06020049 PI(O-20:0/17:0) 1-eicosyl-2-heptadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-37:0 C46H91O12P 866.624818
LMGP06020050 PI(O-20:0/17:1(9Z)) 1-eicosyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI O-37:1 C46H89O12P 864.609168